DEG16 - FLERBRUKERBYGG I BARCODE

DEG16 er et moderne høyhus i Barcode i Bjørvika, tegnet av Dark Arkitekter. Bygget er utformet som en liggende «S», med en curtain wall-fasade utført i svarte aluminiumsplater og glass, som sammen danner en «piksel-fasade». Hovedformen tydeliggjøres med inntrukne vertikale glasspartier sammen med kraftige eksponerte stålavstivningskryss.

Beliggenheten langs med Stasjonsallmenningen, der den møter Dronning Eufemias gate, er ideell med tanke på nærhet til Oslo S og kollektivtilbud. Som nærmeste nabo til Akrobaten, gangbroen som binder Bjørvika sammen med den bakenforliggende byen, vil det daglig passere store mengder mennesker forbi næringslokalene på bakkeplan. Bygget er i tillegg alene om å tilby kontorlokaler i 17. etasje mot Dronning Eufemias gate.

DEG16 er et flerbrukerbygg med ca 30 leietagere. Bygget rommer godt over 1300 kontorarbeidsplasser, som hovedsakelig fordeles på åtte fulle kontoretasjer á ca. 1.875 kvm samt fem øvre etasjer á ca. 1.250 kvm. Planløsningen for kontoretasjene er meget fleksibel med hensyn til fordeling av celle- og åpen kontorløsning, samt at hver etasje kan underdeles ved behov for mindre leieforhold. De fire første etasjene inneholder hovedsakelig handels- og bevertningsarealer, samt fellesfunksjoner for kontorbrukerne som resepsjon, møteromsavdeling, auditorium og kjøkken.

Braathen Eiendom Bjørvika AS, et selskap som inngår i Braathen Eiendom, eier 100% av DEG16.