DRIFTSTEKNIKER I DEG16

Våre driftsteknikere har kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg. De sørger for at bygningen og de tekniske installasjonene til enhver tid er i tilfredsstillende stand, og at de tekniske installasjonene fungerer. I tillegg er de opptatt av energiøkonomisering og iverksetter forskjellige forebyggende ENØK-tiltak der hvor det er hensiktsmessig.

De bidrar ellers til å holde eiendommen i generelt god stand, ute som inne.

ADGANGSKORT

Alle adgangskort produseres mellom kl. 0900 – 10.00 alle hverdager.

HAR DU BEHOV FOR HJELP I EGNE LOKALER?

Dersom du har behov for mindre assistanse i egne lokaler (fjerning av papp, papir, søppel, oppheng av diverse etc), kan du kontakte Ivar eller Emir per mail for å legge inn bestilling/forespørsel om de kan hjelpe.