Estate Lokaler har skrevet en artikkel og omtale av kjøkkenet DEG16. Artikkelen kan du lese  her