Barcode-eierne bestående av Oslo S Utvikling (OSU), Braathen Eiendom, DNB Næringseiendom og KLP Eiendom er hovedsponsor for Nordens største arkitekturfestival. Oslo Arkitekturtriennale (OAT) utfordrer gjennom konferanser, debatter og utstillinger både fagfolk og publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen har som hovedformål å fremme en åpen og god diskusjon om byutvikling. Les mer om Triennalen via  Oslo Arkitekturtriennale Du kan også følge Barcodeoslo og OsloArkitekturtriennale på facebook.