Barcode er det nye arkitektoniske landemerke, og den kraftige kritikken mot “høyhusene” har stilnet. Les om - og bli bedre kjente med de spennende byggene her i Bjørvika via Aftenposten!