Braathen Eiendom og PWC har sammen tilrettelagt for at etableringen av Beecode bigård skulle bli en realitet. På toppen av DEG8 (PWC) bor det to kolonier (dronningene Eufemia og Bizzy) som til sammen har produsert i overkant av 50 kg honning på sine to bikuber i høst. Biene bruker mye energi på å bygge ut cellene for å kunne lagre honning det første året, så dette er svært bra i følge Marie Skjelbred i PWC. Honningen som røres i disse dager skal tappes på glass og selges til ansatte i PWC. Bikubene er nå klargjort for vinteren. Hvis du vil vite mer om biene og dette prosjektet, så bør du lese artikkelen i Bodø Nu Du kan også følge bieprosjektet fortløpende via instagram