Utgravningene i Barcode har utviklet seg til å bli et av de største arkeologiske prosjektene i Norge, og samlingen av båter blant de største som noensinne har blitt gravd ut i Europa. Du kan lese mer om de arkeologiske funnene i artikkel av 2. august i Dagsavisen