Braathen Eiendom er allerede eier, drifter og forvalter av Dronning Eufemias gate nr. 8 (PwC-bygget) og nr. 14 (Deloitte-huset). Med overtakelsen av drift og forvaltning av nr. 16 har vi en dominerende posisjon i Barcode og Bjørvika. Det samspillet denne tilstedeværelsen skaper vil leietakeren se igjen i blant annet servicegrad og tilgjengelighet.

Leietakeren kommer alltid først

Dronning Eufemias gate 16 er det eneste ordinære flerbruker-kontorbygget i Barcode, men det er langt ifra ordinært. Fra start har bygget vært drevet nærmest som et fullservice kontorhotell. Vi vil videreutvikle konseptet, slik at leietakerne får et komplett tjenestetilbud som forenkler og effektiviserer deres hverdag.

Fra 1. april 2014 vil Braathen Eiendom ha tre dedikerte personer til stede for å ivaretacbygget og dets brukere. Foruten to teknikere som tar seg av driftsrelaterte oppgaver, har viven Quality Manager som har som hovedoppgave å sikre oppfyllelse av fullservicekonseptet. I tillegg til å håndtere de omfattende fellesfunksjonene, innbefatter dette blant annet å tilby leie-takerne leveranser innenfor renhold, frukt, kaffe mm.

I tillegg til de stedbundne ressursene kommer resten av Braathen Eiendoms dedikerte medarbeidere, som har som eneste formål å levere en annen standard. Vi jobber kontinuerlig med å foredle eiendommene våre, med særlig fokus på kvalitet, service, sikkerhet og miljømessig drift, i tillegg til rask og presis respons på henvendelser.

Derfor er vi tilgjengelige 24/7, året rundt.