HR Prosjekt og Braathen Eiendom har inngått avtale om leie av en kontoretasje på 1870 kvm i DEG16, Braathen Eiendoms flerbruker-kontorbygg i Dronning Eufemias gate 16 i Barcode.

“For HR Prosjekt, det største norskeide selskapet innen prosjektadministrasjon i bygg- og anleggsbransjen, er det et strategisk valg å ha hovedkontor i DEG16″, sier adm.dir. i HR Prosjekt, Helge Rustand. Med regionskontorer og prosjektoppdrag i store deler av landet, er nærhet til et stort kollektivknutepunkt som Oslo S. vesentlig. Samtidig gir fellesfasilitetene i bygget; herunder betjent resepsjon, møteromsavdeling og auditorium, mulighet til å arrangere seminarer og kundemøter som bidrar til både kompetanseutvikling og nettverksbygging”.

Braathen Eiendom ser på dagens avtale som en bekreftelse på at DEG16 innehar de kvalitetene som etterspørres av en ledende aktør som HR Prosjekt. “Det er interessant å merke seg at HR Prosjekt ikke har etterspurt P-plasser – til tross for at vi har tilgjengelige plasser i parkeringsanlegget under bygget. Dette viser kraften ved å lokalisere seg på Norges største kollektivknutepunkt”, sier adm.dir. i Braathen Eiendom, Leif Arne Røsnes.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon:

HR Prosjekt AS v/Adm.dir. Helge Rustand, Tlf. 97 14 98 98, Epost: hr@hrprosjekt.no

Braathen Eiendom v/Adm.dir. Leif Arne Røsnes, Tlf. 91 69 40 07, Epost: lar@braatheneiendom.no