Kantinen vil dette år oppgraderes fra kantine til personalrestaurant. Arbeidene startet opp 26. juni med forventet ferdigstillelse ca. 1. november. Det vil være noe redusert tilbud i perioder, men lunsjserveringen vil utover dette fungere som normalt. De planlagte endringene vil gi kantinen et mer harmonisk preg med mulighet for mindre formelle møter utenom lunsjtid, og vil generelt være bedre egnet for arrangement. Ny kaffebar i forbindelse med lunsjområdet vil i tillegg også forsyne byggets brukere med god kaffe. Det er viktig for oss med generelt utvidet tilbud for våre leietakere.

Spørsmål i forbindelse med oppgraderingen kan rettes Ivar Nygaard (Tlf. 47485147) eller Marianne S. Øren (Tlf. 94002860).