Arbeidene ferdigstilles og vi kan endelig ønske velkommen til kjøkkenet her i DEG16.

Oppgraderingen baseres blant annet på tidligere brukerundersøkelse og internasjonale trender knyttet til hva et fremtidsrettet fullservicekontorbygg bør inneholde. Vårt ønske har vært å skape et sted hvor leietaker/ansatte effektivt kan ta et uformelt møte.