Vi ønsker at auditoriet skal være et felles gode og til glede for våre leietakere.  Lyd og bilde er viktig. Vi har derfor installert nytt AV-utstyr; fastmontert rammelerett på vegg, høyttalere og projector. I bakkant av auditoriet er det satt opp lydabsorbente plater for å få full effekt av lyden. Egne serveringsdisker og harmonisk belysning innbyr til flere typer arrangement og flerbruk av auditoriet.