Fredag 4. juli ønsker vi Kaffeknappen velkommen som ny leverandør av kaffe og kaffeløsninger til fellesområdene her i DEG16. For nordmenn flest er god kaffe en viktig ingrediens i livet, og vi håper dere vil sette pris på dette nye tilbudet. I resepsjonsområdet vil maskinen blant annet tilby kaffe med fersk melk. Som leietaker vil dere også kunne koble dere på Braathen Eiendoms kaffeavtale i bygget. Dere er velkommen til å ta kontakt med resepsjonen for mer informasjon via www.deg16.no  Du kan bli bedre kjent med vår nye leverandør på http://www.kaffeknappen.no/