Pronestor er profesjonell leverandør av system for møteromsbooking i flerbrukerbygg. Systemet vil også i løpet av kort tid få integrasjon mot kantinen og forenkle bestilling av møteromsbeverting til møter og arrangementer. I tillegg vil nye display sørge for effektiv styring av tilgjengelige møteromsressurser gjennom å frigjøre møterom som ikke er tatt i bruk innen bestemt tid. Vi vil informere nærmere når dette er på plass.