Vi i Braathen Eiendom har som formål å levere “En annen standard”, og dette innebærer blant annet at vi kontinuerlig jobber med å foredle eiendommene våre. Fra og med kommende uke vil vi starte opp arbeidene med resepsjonsområdet, samt omkringliggende områder såsom toalettene og også auditoriet. Hele dette området vil – når det står ferdig – bli preget av mer “varme” og imøtekommenhet, samt at øvre del av resepsjonsområde vil bli mer brukervennlig i forhold til arrangementer i auditoriet. Disse arbeidene har oppstart 9. juni og er forventet ferdigstilt medio september 2014. Dessverre vil det i perioden 30. juni til og med 10. august ikke være mulig å booke auditoriet. Dere er velkomne til å ta kontakt med en av oss i Braathen Eiendom for det tilfellet dere har spørsmål i denne forbindelse.