Hvordan kan fremtidens boligformer skape tilhørighet i en verden der mennesker stadig flytter mer på seg? Oslo Arkitekturtriennale søker i høst svar på spørsmålet gjennom en serie av utstillinger, debatter og konferanser – flere av disse i Barcode. Les mer på barcodeoslo.no