Braathen Eiendom er hovedsponsor av Oslo Konserthus, og vi håper vårt bidrag og samarbeid vil bringe konserthusets kvaliteter videre, til glede for både oss og Oslo by. Vi ønsker å gi noe tilbake til en institusjon vi mener har bidratt (og bidrar) til å høyne det kulturelle nivået i Oslo, og som representerer kvaliteter vi verdsetter.

Fra 1. september fikk Oslo Konserthus ny grafisk profil. Se den nye profilen og spennende program for høsten via deres hjemmesider