Ingrid vil ta hånd om all utleie for oss i Braathen Eiendom, så for det tilfelle du har behov for lokaler eller har andre spørsmål i denne forbindelse, så er du velkommen til å kontakte henne på mobnr. 92 28 27 40 eller epost: iem@braatheneiendom.no