Denne uken kunne vi alle glede oss over ferdigstilte arbeider, og som forhåpentlig vil gi leietakere og besøkende gode opplevelser fremover. Vi mener vi har lykkes med foredlingen, og at den vil bidra til  mer effektive og brukervennlige arealer i tillegg til “En annen standard”!