Eierne i Barcode har sammen med ANTI utviklet visuell identitet for området. Målet er å etablere en attraktiv og levende møteplass i Oslos nye bydel.  Du kan lese mer og se video via Kreativt Forum