DEG8

Dronning Eufemias gate 8 er under rehabilitering og planlagt ferdigstillelse er desember 2020.  

Braathen Eiendom Bjørvika AS, et selskap som inngår i Braathen Eiendom, eier 100% av Dronning Eufemias gate 8.