FLERBRUKERBYGG I VIKA, SENTRALT OSLO

Haakon VIIs gate 2 huser blant annet vårt hovedkontor og ligger i central business district i Vika i Oslo. Eiendommen er på 12.250 kvm, hvorav kontorareal utgjør ca. 80 prosent. Bygget er oppført i 1958 med lagerlokaler i to underetasjer, forretningslokaler i første etasje og kontorer i ni etasjer.

Vår sentrumsnære tilstedeværelse og naboskap til bl.a. Oslo Konserthus og Rådhusplassen er et naturlig utgangspunkt for vår leveregel om å eie sentrale og gode bygg hvor leietakere skal trives.