KONFERANSEFASILITETER MED EN ANNEN STANDARD 

 

Braathen Eiendom har etablert et premium møtesenter i Haakon VIIs gate 2. 

Vi kaller det Vikas nye møteplass. Her kan du leie et auditorium med 54 gode stoler, eller møterom av ulike størrelser.

Alle fasiliteter tilbys med gode kvaliteter og personlig service fra Braathen Eiendoms egne ansatte. Servering av møtemat og lunsj gjøres i samarbeid med Restaurant Haakon i samme bygg. 

 

Navn Kapasitet Fasiliteter
Auditorium 54 stoler AV-utstyr, internett, mulighet for paneldebatt og livestreaming
Møterom 1 10 stoler  AV-utstyr, videokonferanse, internett
Møterom 2 12 stoler  AV-utstyr, videokonferanse, internett
Møterom 3 10 stoler AV-utstyr, videokonferanse, internett
Møterom 2+3 26 stoler AV-utstyr, videokonferanse, internett
                                                                       

  AV-utstyr, videokonferanse, internett